OPIS
OBLAST MEDICINE
PDF KATALOZI
NAŠI DOKTORI
DELATNOSTI

Opis

KLINIKE:

- BEL MEDIC Opšta bolnica 
Koste Jovanovića 87, Beograd, Srbija
(Preko puta Zvezdinog stadiona)

- BEL MEDIC Poliklinika
Viktora Igoa 1, Beograd, Srbija
(Preko puta Beogradskog sajma)

- BEL MEDIC Dom zdravlja
Palmira Toljatija 1, Beograd, Srbija
(Preko puta Opštine Novi Beograd)


Naša vizija

Da budemo lideri privatnog zdravstva u regionu 

Da podignemo nivo zdravstvene usluge i zdravstvenog sistema naše zemlje

Da razvijamo i podržavamo privatnu inicijativu i da aktivno utičemo na kreiranje boljeg poslovnog ambijenta

Da stvorimo instituciju bolju od njenih pojedinaca i da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u duhu sa vremenom koje dolazi


Naša misija

Da pružimo usluge savremene medicine, zasnovane na dokazima, dostupne 24 sata, usluge vrhunskog kvaliteta i nivoa, koje su potpuno prilagođene željama i potrebama pacijenta.

Nastojimo da našim pacijentima omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mestu mogu svi članovi porodice, od najmlađih do najstarijih, da reše sve svoje zdravstvene probleme.

Težimo da pacijentu za najkraće moguće vreme obezbedimo doktora - eksperta za problem koji pacijent ima baš u tom trenutku.

Naši ljudi su sposobni, vrhunski obučeni profesionalci, koji su usvojili najviši etički kodeks poslovanja i u stanju su da obave i najdelikatnije zadatke.


Naše vrednosti

Pacijent u središtu pažnje

Briga za pacijenta je srž svih naših aktivnosti. Briga mora biti kontinuirana, i ne sme prestati ni u momentu kad pacijent napusti zdrastvenu ustanovu.

Težićemo da u pacijentu dobijemo partnera u rešavanju njegovih problema.


Fokus na zaposlene

Vrednovaćemo i podržavati naše zaposlene. Stvaraćemo izazovno okruženje, u kojem se prepoznaje kvalitetan rad i human, empatičan odnos prema bolesniku. Promovisaćemo kontinuirano učenje i usavršavanje zaposlenih, razvijanje lične kulture i prihvatanje promena, kao i otvorenost za nove inicijative.


Timski rad

Podstičemo zaposlene da demonstriraju posvećenost timskom radu, zajedničkim timskim ciljevima, da pomažu jedni drugima, da budu uspešni i da sarađuju i grade partnerske odnose sa našim pacijentima klijentima.


Radna etika

U obavljanju svakodnevnih aktivnosti, težićemo najvećim standardima poštenja, integriteta i profesionalizma.

Negovaćemo etički kodeks kod zaposlenih i tražiti da budu pošteni i odgovorni, i prema sebi i prema drugima.

Naše delovanje biće bez predrasuda, po bilo kojoj osnovi, a obaveza čuvanja medicinske tajne - imperativ.


Odgovornost prema zajednici

Bićemo otvoreni, pošteni i transparentni prema zajednici, u težnji da zajedno ostvarimo zdravo, sigurno i ugodno okruženje.

Trudićemo se da čuvamo prirodu i pomažemo one kojima je pomoć neophodna. Razvijaćemo kulturu saradnje među zdravstvenim ustanovama, bez obzira da li su državne ili privatne.

Konkurenciju ćemo poštovati i podsticati otvaranjenje novih privatnih zdravstvenih ustanova.

Aktivno ćemo učestvovati u promeni zakonskih regulative i pravljenju boljeg poslovnog ambijenta u cilju integracije u evropske i svetske tokove.


KAPACITETI

Bel Medic se nalazi na tri lokacije, povezane integralnim kompjutersko-telefonskim sistemom. Prostire se na više od hiljadu kvadratnih metara poslovnog prostora i ima:

- 22 ordinacije za specijalističke preglede sa sedam ultrazvučnih aparata

- 2 operacione sale sa centralnim razvodom gasova i posebnim ventilacionim sistemom koji ubacuje prethodno pročišćen vazduh kroz superfiltere EU-13 pod nadpritiskom i zasebnim elektro napajanjem...

- intenzivnu negu sa dva kreveta, monitorima za praćenje svih vitalnih parametara, respiratorom, centralnim razvodom kiseonika...

- apartmane sa kupatilom, kompjuterom, internet konekcijom, televizorom, SOS pozivima za sestre, centralnim razvodom kiseonika

- rendgen kabinet sa novim aparatom, na kojem se mogu raditi svi standardni pregledi, kao što su grafija i skopija

- skenerski kabinet (sa 64- slajsnim CT - skenerom marke Toshiba-Aquilion=

salu za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju sa svom potrebnom aparaturom, švedskim lestvama, strunjačama...

- očni kabinet

- ORL kabinet

- kabinet za funkcionalnu dijagnostiku srca i pluća (ultrazvučna i dopler dijagnostika, kompjuterizovana ergometrija sa treadmill-om, holteri EKG-a i pritiska, kompjuterizovana spirometrija sa programima za bronhoprovokativne testove...)

- dve stomatološke ordinacije sa najsavremenijom opremom

- laboratoriju za hematološku i biohemijsku obradu

- tri kompletno opremljena klimatizovana ambulantna vozila


OPREMA

- 64-slajsni CT - skener marke Toshiba-Aquilion
dva rendgen aparata od kojih je jedan stacionarni, a drugi je mobilan
zubni rendgen
mamograf
7 stacionarnih ultrazvučnih aparata sa doplerima i svim sondama i jedan mobilni ultrazvučni aparat
dva ergometra (jedan sa treademill-om, drugi sa biciklom)
nekoliko EKG aparata
6 defibrilatora
dva kolposkopa sa kamerom i digitalnim čuvanjem zapisa
melanoskop
tri spirometra
gastroskop
kolonoskop
dva aparata za anesteziju
dva respiratora
aspiratore
infuzione pumpe
kompletnu opremu za laparoskopsku i artroskopsku hirurgiju
osteodenzitometar (DEXA)
CO2 laser
- dva elektrokautera
radiotalasni nož
očni kabinet
EEG kabinet
aparatura za fizikalnu terapiju: elektroterapiju, lasero i ultrazvučnu terapiju
tri ambulantna vozila sa opremom
dva patronažna vozila

Oblast Medicine


 • Opšta hirurgija
 • Opšta hirurgija
 • Urgentna hirurgija
 • Urgentna hirurgija
 • Operacije dojke
 • Operacije dojke
 • Ginekološke operacije
 • Ginekološke operacije
 • Urološke operacije
 • Urološke operacije
 • Ortopedske operacije
 • Ortopedske operacije
 • Neurohirurgija
 • Neurohirurgija
 • Grudna hirurgija
 • Grudna hirurgija
 • Endokrina hirurgija
 • Endokrina hirurgija
 • Vaskularna hirurgija
 • Vaskularna hirurgija
 • ORL hirurgija
 • ORL hirurgija
 • Plastična i estetska hirurgija
 • Plastična i estetska hirurgija
 • Hirurgija kože
 • Hirurgija kože
 • Očna hirurgija
 • Dečja hirurgija
 • Dečja hirurgija

PDF KataloziNaši doktori

Delatnosti

 • BOLNICE I KLINIKE OPŠTE

Proizvodi kompanije

Lokacija