KRKA

KRKA

Jurija Gagarina 26 V / II, 11070 Novi Beograd

(011) 2288 722 (011) 2288 729

info.rs@krka.biz

www.krka.biz

OPIS
OBLAST MEDICINE
PDF KATALOZI
NAŠI DOKTORI
DELATNOSTI

Opis

Krka se nalazi u samom vrhu generičkih farmaceutskih kompanija u svetu.

Naša je osnovna dlatnost proizvodnja i prodaja lekova koji se izdaju na recept, bezreceptnih preparata, i veterinarskih proizvoda. Usredsređeni smo na razvoj vlastitih visoko kvalitetnih generičkih lekova s dodatom vrednošću koji su na tržište plasirani pod vlastitim zaštićenim imenima.

Poslanje, vizija, vrijednosti

POSLANJE

Živjeti zdrav život

Naš je osnovni cilj omogućiti ljudima zdrav i kvalitetan život, što postižemo bogatom paletom naših proizvoda i usluga – lijekovima koji se izdaju na recept, bereceptnim preparatima i veterinarskim proizvodima te našim zdravstveno-turističkim uslugama, ulaganjem u ljude i okolinu te sponzorstvima i donacijama.

VIZIJA

Neprestano učvršćujemo naš položaj jedne od vodećih farmaceutskih generičkih kompanija u svijetu.

To postižemo samostalno učvršćenjem naših dugotrajnih poslovnih veza i partnerskih odnosa na području razvoja, nabave proizvoda i marketinga.

VRIJEDNOSTI

Brzina i fleksibilnost

Naše znanje, sposobnost, inovativnost, produktivnost i domišljatost daju nam brzinu. Želimo biti prvi. Ne samo u prodaji, nego i u otkrivanju novih potreba tržišta. To možemo postići uspješnim skraćenjem razvojnog procesa, brzim dobivanjem registracijskih dokumenata te usklađenošću proizvodnje i distribucije.

Brzim djelovanjem i sposobnošću prilagođavanja savladavamo prepreke na našem putu, bile one tržišne ili zakonodavne. Možemo se nositi sa svim izazovima, neovisno o veličini i mjestu projekta. Fleksibilnim rješenjima možemo ispuniti očekivanja naših poslovnih partnera.

Partnerstvo i povjerenje

U Krki izgrađujemo dobre međusobne odnose. Težimo odnosu s partnerima koji se zasniva na povjerenju s našim kupcima, dobavljačima, vlasnicima i svima oko nas. Samo s dobrim i otvorenim međuljudskim odnosima moguće je udružiti poslovnu uspješnost sa našim temeljnim poslanjem.

Kreativnosti i učinkovitost

Jedini način postizanja vrhunskih rezultata stvaranje je okruženja koje motivira naše zaposlenike na inovativnost i kreativnost. Stoga potičemo naše zaposlenike na slobodno izražavanje svojih ideja i ukoliko su ideje dobre podržavamo ih u njihovoj realizaciji. Zajedno tražimo nove puteve za zadovoljstvo naših kupaca. Svoje zadatke izvršavamo na najbolji mogući način. Težimo da to što radimo, radimo na najbolji i najučinkovitiji način te u najkraćem mogućem vremenskom roku.

OSOBNA ISKAZNICA KOMPANIJE

Podaci o vladajućem društvu

Sjedište kompanije: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenija

Telefon: +386 7 331 21 11
Telefaks: +386 7 332 15 37
E-pošta: info@krka.biz
Web stranica: www.krka.si

Temeljna djelatnost: Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
Godina osnivanja: 1954
Predsjednik Uprave i generalni direktor: Jože Colarič
Broj zaposlenika: 30. 06. 2014  -  10.298

Krka grupu čine vladajuća kompanija Krka, d. d., Novo mesto te ovisne kompanije u Sloveniji i inozemstvu. Krka grupa bavi se razvojem, proizvodnjom, prodajom i marketingom proizvoda za očuvanje ljudskog zdravlja (lijekovi koji se izdaju na recept, bezreceptni preparati) te veterinarskih proizvoda, lječilištima i turističkim uslugama. Proizvodnja se odvija u Sloveniji, Poljskoj, Ruskoj Federaciji, Hrvatskoj i Njemačkoj, dok se ovisne kompanije bave marketingom i/ili prodajom Krkinih proizvoda.

GENERIČKI LIJEKOVI

Što su to generički lijekovi?

Generički lijekovi istovjetni su originalnim lijekovima čija je patentna zaštita istekla ili je nikada nisu ni imali. Oni sadrže iste djelatne tvari kao i originalni lijekovi. Generički lijekovi su kvalitetom, učinkovitošću i sigurnošću istovjetni originalnim lijekovima. To se potvrđuje terapijskom praksom te registracijskom dokumentacijom i studijama bioekvivalencije. Važnost generičkih lijekova širom svijeta neprestano raste jer nude istu kvalitetu liječenja uz prihvatljiviju cijenu u odnosu na originalni lijek.

Krkini generički lijekovi s dodanom vrijednošću

Krka je prema strateškoj orijentaciji pretežno generička farmaceutska kompanija. Razvijamo i na tržište plasiramo generičke proizvode s dodanom vrijednošću, tj. proizvode visoke kvalitete po povoljnijoj cijeni po kojoj smo poznati u velikom dijelu svijeta.

Naši generički lijekovi temelje se na našim vlastitim inovativnim postupcima sinteze ili procesima za izolaciju aktivnih djelatnih tvari i na našim vlastitim inovativnim farmaceutskim formulacijama. Danas imamo više od 280 patentom zaštićenih inovacija za koje su nam izdani brojni patenti u nekoliko europskih i azijskih zemalja te u SAD-u.

Kvaliteta, učinkovitost i sigurnost

Kvaliteta naših djelatnih tvari kontrolira se brojnim laboratorijskim ispitivanjima uz primjenu osjetljivijih, pouzdanih i provjerenih analitičkih metoda i uređaja. Zahvaljujući poboljšanim procesima sinteze i metodama procjenjivanja, generička djelatna tvar može čak biti bolje kvalitete od originalnog proizvođača.

Certifikat o usklađenosti (CoS) izdan od strane Europske skupine za kvalitetu lijekova (EDQM) najviši je standard kvalitete u Europi. On potvrđuje da je djelatna tvar u skladu sa standardima Europske farmakopeje. Krka je nagrađena EDQM-ovim Certifikatom o usklađenosti za velik broj aktivnih djelatnih tvari.

Krkin lijek ekvivalentan je originalnom lijeku. Njegova farmaceutska ekvivalentnost potvrđena je ispitivanjima in vitro testova, a njegova terapijska ekvivalentnost in vivo ispitivanjima bioekvivalentnosti. Obje metode procjene uključuju izravnu usporedbu između Krkinog i originalnog lijeka.

Učinkovitost i sigurnost Krkinih vlastitih farmaceutskih proizvoda pod stalnim je nadzorom te je potvrđeno u praksi. Brojna klinička ispitivanja uključuju predregistracijska (faza III), postmarketinška (faza IV) i farmkovigilancijska ispitivanja.

DELATNOSTI

Krkina osnovna djelatnost proizvodnja je i prodaja lijekova koji se izdaju na recept, bezreceptnih preparata i veterinarskih proizvoda. Djelatnost kompanije dopunjuju zdravstveno-turističke usluge.

Naša dugoročna strategija temelji se na razvoju i prodaji visoko kvalitetnih generičkih lijekova koje na tržište plasiramo pod našim zaštićenim imenima, a koji su proizvedeni iz atestiranih djelatnih tvari, korištenjem naprednih metoda i najnovijih tehnologija. Krka svojim kupcima osigurava vrlo kvalitetne, sigurne i učinkovite lijekove s dodanom vrijednošću.

Lijekovi koji se izdaju na recept imaju najveći udio u prodaji. Raspon proizvoda stvara se pažljivo u skladu s učestalošću pojedinih bolesti. Zbog toga razvijamo proizvode u četiri temeljna indikacijska područja: kardiovaskularne bolesti, bolesti probavnog sustava i metabolizma, infekcije i bolesti središnjeg živčanog sustava.

Lijekovima koji se izdaju na recept po prodaji slijede bezreceptni preparati i veterinarski proizvodi.

Novi lijekovi koji su prodani i plasirani na tržište tijekom proteklih pet godina najviše doprinose volumenu i porastu prodaje.

TRŽIŠTA

Svojim smo proizvodima prisutni širom svijeta. U okviru strategije poslovanja postavili smo si cilj uravnotežene prodaje u pet različitih regija: Slovenija, srednja Europa, jugoistočna Europa, istočna Europa, zapadna Europa i prekomorska tržišta.

Svoje proizvode prodajemo u više od 70 zemalja. Naša tradicionalna tržišta prostiru se od Vladivostoka do Lisabona. Krka je vodeća farmaceutska kompanija u Sloveniji.

Naše je ključno tržište u regiji srednja Europa Poljska koju slijede Republika Češka, Mađarska i Litva. Ključno tržište u regiji istočna Europa Ruska je Federacija. Ostala su važna tržišta u toj regiji Ukrajina, Kazahstan, Uzbekistan, Gruzija i Azerbajdžan. U regiji jugoistočna Europa najveća su tržišta Hrvatska, Rumunjska i Bugarska. Regija zapadna Europa i prekomorska tržišta sve su važnija, što osobito vrijedi za tržišta Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, nordijske države i Italiju. Krka također prodaje svoje proizvode i u Africi, na arapskom poluotoku i istočnoazijskim državama.

Istraživanje i razvoj

U Krki intenzivno razvijamo generičke lijekove s dodanom vrijednošću koji su plod našeg vlastitog znanja čime im osiguravamo glavne prednosti godinama nakon dolaska na tržište. Svi su naši lijekovi visoko kvalitetni, učinkoviti i sigurni. Naši su proizvodi na tržišta plasirani pod vlastitim zaštićenim imenima.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Istraživanje i razvoj imaju važnu ulogu u učvršćivanju i poboljšanju položaja Krke kao jednog od vodećih europskih proizvođača generičkih lijekova.
Osnovni su ciljevi istraživačke i razvojne politike Krke unapređenje tehnologije proizvodnje farmaceutskih sastojaka i oblika lijekova, provođenje svih ispitivanja i istraživanja koja su potrebna za dobivanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet, i to za lijekove koji se izdaju na recept, bezreceptne preparate i veterinarske proizvode. Uz to, povećavamo broj djelatnika te moderniziramo tvornice i opremu.

Krka grupa usklađuje poslovanje vladajuće kompanije i njenih ovisnih kompanija. Pri tome se u obzir uzima čitav portfelj kompanija uz specifičnosti pojedinih tržišta na kojima one djeluju te otvaranje novih prodajnih mogućnosti.

Paletu proizvoda neprestano nadopunjujemo novim lijekovima, razvojem novih lijekova stupamo na nova terapeutska područja. Provjerenim metodama, najmodernijim tehnološkim postupcima i inovativnim rješenjima izrađujemo lijekove i djelatne supstance. U naše generičke lijekove ugrađujemo većinom djelatne supstance dobivene vlastitim postupcima biosinteze i kemijske sinteze. To nam omogućuje prethodno ulaganje u znanje, modernu opremu te u razvojno- istraživačke i proizvodne mogućnosti.

Učinkovitost dobivanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet zahtijeva korištenje optimalnih postupaka u okvirima nacionalnog i europskog zakonodavstva. Tijekom postupka dobivanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u potpunosti koristimo prethodna iskustava. Neprestano smo uključeni u upravljanje postupcima dobivanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Učinkoviti razvoj proizvoda i napredna priprema dokumentacije potrebne za ishođenje odobrenja za stavljanje novog lijeka u promet ključni su za osiguranje zadovoljavajućeg broja novoregistriranih lijekova u budućnosti. Brojni podneseni zahtjevi za ishođenje odobrenja za stavljanje lijeka u promet rezultat su stvaralačkog i inovativnog pristupa te iznad svega mukotrpnog rada našeg tima za istraživanje i razvoj.

Za razvoj aktivnih farmaceutskih sastojaka, a što je jedan od glavnih ciljeva Krkina razvoja, dobili smo iznimno važnu infrastrukturu. Otvorili smo nove kemijske razvojne laboratorije koji su postali nositelji našeg sintetskog i analitičkog znanja što je ključno za razvoj proizvoda od teoretskih spoznaja o kemijskoj sintezi do uvođenja nove tehnologije sinteze u industrijski proces.

U Krki poštujemo intelektualno vlasništvo drugih te štitimo svoje. Rezultate svoga rada u ključnim područjima štitimo patentnim prijavama. Svoje proizvode prodajemo pod vlastitim zaštićenim imenima što povećava njihovu dodanu vrijednost.

KVALITETA

Krkina je strategija osiguranje kvalitete proizvoda i usluga te neprestano poboljšavanje ključnih postupaka. Sustavnim pristupom želimo nadići zahtjeve kupaca i postići zadane poslovne ciljeve.

Integrirani sustav upravljanja (ISU)

Krkina je strategija od samih početaka svoga djelovanja bila proizvodnja kvalitetnih, učinkovitih i sigurnih farmaceutskih proizvoda. Zato koristimo najnovije metode i dobru farmaceutsku proizvodnu praksu koja se tijekom godina, sukladno razvoju discipline, nadopunjuje i poboljšava. Krka je već 1974. godine uspješno tražila i prošla inspekciju koju je provela američka Uprava za hranu i lijekove. Kako bismo uvijek bili ispred neprestano rastućih zahtjeva dobre proizvodne prakse (GMP, od engl. good manufacturing practice) i drugih standarda (GxP), Krka je unaprijedila svoj sustav upravljanja koji je tako izrastao u ISU. U Integrirani sustav upravljanja (ISU) postupno su uključeni (godina uz sustav upravljanja godina je dobivanja certifikata): 1996. – ISO 9001, 2000. – Responsible Care (RC), 2001. – ISO 14001, 2004. – HACCP, 2005. – OHSAS 18001 i 2007. – ISO 27001. Izvrsno djelovanje ISU-a podupire centralizirani sustav upravljanja dokumentima koji je Krka uspostavila 1993. godine i koje se neprestano poboljšava. Vjerodostojnost svakog sustava i ISU-a kao cjeline potvrđena je certifikatima dobivenim od neovisnih vanjskih agencija. Ovim pristupom neprestano povećavamo povjerenje svojih partnera u naše sustave i proizvode.

Neprestana poboljšanja koja diktiraju standardi i smjernice te PDCA (Plan-planiraj, Do- napravi, Check-provjeri, Act- djeluj) pristup s jedne strane i Krkina predanost ovim standardima s druge strane pokretačke su sile našeg napredovanja i neprestanog poboljšanja kvalitete na svim područjima našega djelovanja. Sustav upravljanja pokriva svaki korak od zahtjeva kupaca preko marketinga, istraživanja i razvoja, opskrbe proizvodima i njihove prodaje do provjere zadovoljstva kupaca.

Sustav kvalitete

GMP (GMP od engl. good management practice) prvi je sustav upravljanja kvalitetom primijenjen u Krki. Na njemu se temelje svi ostali sustavi upravljanja. On je zakonski obvezujući te bez ispunjenja njegovih zahtjeva proizvodnja i prodaja nisu mogući.

Djelovanje sustava osiguranja kvalitete provjeravamo unutar i izvan Krke. To znači da povremeno provjeravamo i sustav kvalitete naših dobavljača i partnera. Sustav upravljanja kvalitetom nadziremo i unutarnjim provjerama koje provodi iskusni tim kontrolora.

Usklađenost Krkina sustava kvalitete sa standardima provjeravaju i potvrđuju vanjski organi (inspekcije domaćih i inozemnih regulatornih tijela, ocjene akreditacijskih agencija i Krkinih partnera).

Djelovanje svih najvažnijih sustava kvalitete povremeno ocjenjuju Odbor za kvalitetu i Uprava kompanije koji zajednički predlažu strateške smjernice primjene Krkine razvojne strategije.

Poslovna izvrsnost

Jedan od naših ključnih ciljeva jest postizanje izvrsnosti na svakom području djelovanja zbog čega ISU nadograđujemo poštujući načela EFQM modela izvrsnosti što ga je izradila European Foundation for Quality Management.

ULAGANJA

Ulaganja u istraživačke i razvojne kapacitete i Krkina proizvodna i distribucijska središta širom svijeta omogućuju ostvarenje Krkine strategije razvoja vlastitih generičkih lijekova.

Najvažniji rezultat velikih ulaganja u proteklom desetljeću bila je izgradnja tvornice za proizvodnju tvrdih oblika lijekova Notol. Tvornica ima zatvoreni proizvodni sustav s vertikalnim protokom materijala, visokim stupnjem automatizacije, računalnim upravljanjem i unutarnjim transportom. To jamči najveću razinu sigurnosti proizvoda i zaštite djelatnika. Ostvarenje Krkine strategije razvoja vlastitih generičkih lijekova omogućuju ulaganja u istraživačke i razvojne kapacitete i Krkina proizvodna i distribucijska središta širom svijeta.

Ulaganje u tvornicu Sinteza 4 podupire vertikalno integrirani proizvodni model kojim se nadzire cjelokupni postupak, od razvoja sirovine do konačnog proizvoda. To je jedna od najvećih tvornica te vrste u Europi, napravljena u skladu s najnovijim tehničkim rješenjima, GMP-om i strogim europskim standardima zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi i okoliša.

Nova tvornica za kemijsku sintezu koja proizvodi djelatne tvari za Krkina vlastita zaštićena imena osigurava potpuni nadzor nad farmaceutskim sastojcima koji čine najvažniji dio svakoga lijeka.

Krka trenutno provodi brojne projekte namijenjene proizvodnji konačnih proizvoda i sirovina te modernizira infrastrukturu kako bi kvalitetno podržala poslovanje cjelokupne Krka grupe.

Oblast Medicine

PDF KataloziNaši doktori

Delatnosti

  • FARMACEUTSKE KOMPANIJE - PREDSTAVNIŠTVA, ZASTUPNIŠTVA

Proizvodi kompanije

Lokacija

Error
Whoops, looks like something went wrong.