MARK MEDICAL

MARK MEDICAL

Sanje Živanović 42, 11000 Beograd

(011) 2651 298 (011) 2651 299 (011) 2651 238

www.mark-medical.com

OPIS
OBLAST MEDICINE
PDF KATALOZI
NAŠI DOKTORI
DELATNOSTI

Opis

Mark Medical je grupa aktivna u marketingu, promociji i distribuciji izvrsnih zdravstvenih rešenja s fokusom na teritoriju Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Kosova. Mark Medical s ponosom isporučuje visokokvalitetne medicinske uređaje, farmaceutsku robu i kapitalnu opremu u sledećim poslovnim linijama: Interventna kardiološka i radiološka snimka, Kritična nega, Ortopedija, Artroskopija i Kardiohirurgija.

Kao vodeći distributer, Mark Medical nudi sveobuhvatan niz usluga koje obuhvaćaju prodajnu snagu, obrazovanje, prilagođena rešenja, korisničku uslugu, skladištenje i logistiku, servisiranje opreme, upravljanje kvalitetom i regulativu.

Oblast Medicine

PDF KataloziNaši doktori

Delatnosti

Proizvodi kompanije

Lokacija