BEOPANAX

BEOPANAX

Kneza Višeslava 63, 11000 Beograd

(011) 644 71 87

www.beopanax.com

OPIS
OBLAST MEDICINE
PDF KATALOZI
NAŠI DOKTORI
DELATNOSTI

Opis

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Beopanax d.o.o. Beograd postoji od 1997. godine.

Beopanax se razvio iz biljne apoteke Žitnica. Bavimo se uvozom i proizvodnjom prirodnih preparata, dodataka ishrani, koji imaju za cilj unapređenje kvaliteta života savremenog čoveka, kroz jedinstven poslovni koncept “Zdravlje kao stil”.

U svom radu fokusirani smo na pronalaženje novih proizvoda koji su svoje dejstvo dokazali kroz studije i koji mogu ispuniti očekivanja naših korisnika.

Misija

Beopanax je kao ekskluzivni uvoznik za Balkan razvio dugogodišnju saradnju sa inovativnim kompanijama iz raznih delova sveta: 

• Medica Natumin - Sweden,
• Biovit - Kyrgyzstan,
• Serelys Pharma - Monako,
• North American Herb & Spice Co – USA

• Bened – Taiwan

Svim našim partnerima zajedničko je da ulažu u istraživanje i razvoj i imaju kliničke studije za svoje proizvode. Iz prirode biraju jedinstvene supstance koje kroz proces visoko-tehnološke proizvodnje pretvaraju u proizvode vrhunskog kvaliteta.


Vizija

Od samog osnivanja misija ovog društva bila je da svojim doprinosom utiče na poboljšanje zdravlja i kvaliteta života svojih sunarodnika.

Sa velikim entuzijazmom i osećanjem zadovoljstva koje pruža ova plemenita misija preduzeće Beopanax se krupnim koracima razvijalo iz godine u godinu, ostvarujući svoje ciljeve.

Naš glavni cilj sastojao se u tome da na tržište donesemo jedinstvene proizvode, vrhunskog kvaliteta i sa dejstvima dokazanim kroz studije.

Edukacija

Marketinške strategije kompanije Beopanax zasnivaju se na konceptu izraženom sloganom „Zdravlje kao stil“.+

Svi kreirani marketinški transparenti imaju kao imperativ da ispoštuju ograničeno slobodno vreme savremenog čoveka i da ga kroz edukativni marketing adekvatno informišu o našim proizvodima, kao i o mnogim potrebnim znanjima za negu zdravlja.

Beopanax se prepoznaje kroz svoje prozvode: Ecomer, Ecomer Cardio , Carvaxyl, Mumie, Femal, SecondBrain i druge.

Među proizvodima koje distribuiramo između ostalog se nalaze i: Femal, Poltit, Carvaxyl, MUMIE Krema, MUMIE Tablete, MUMIE Tibet mast,...

Beopanax je ekskluzivni uvoznik za Balkan proizvoda kompanija:

- Natumin Pharma iz Švedske,
- Biovit iz Kirgistana,
- Serelys pharma iz Monaka,
- PPM ingredients iz Nemačke,
- North American Herb & Spice Co iz SAD


Osnovne karakteristike kompanija sa kojima sarađujemo su da:

- Ulažu u istraživanja, razvoj i inovacije,
- Imaju kliničke studije za preparate,
- Proizvode po GMP standardu,
- Koriste supstance za proizvode koje su sa teritorija Evrope, Rusije i SAD
- Imaju visoko delotvorne i sigurne preparate
- Distribuciju svojih proizvoda vrše u zemlje širom sveta


Oblast Medicine

PDF KataloziNaši doktori

Delatnosti

  • VITAMINI I SUPLEMENTI

Proizvodi kompanije

Lokacija