Rinoplastika, rekonstruktivna hirurgija nosa, Zdravlje i prevencija, estetska hirurgija, magazin
ESTETSKA HIRURGIJA

10 Sep 2021

RINOPLASTIKA

Dok otok na nosu traje nekoliko nedelja, može potrajati i do godinu dana da se nova kontrura nosa u potpunosti formira. Tokom tog vremena, pacijent će primetiti postepene promene u izgledu svog nosa, dok se oblikovanje krajnje konture ne završi ...

Operacija nosa

Rinoplastika osigurava facijalnu harmoniju i proporcije nosa. Njome se takođe mogu otkloniti problemi sa disanjem, uzrokovani strukturalnim defektima nosa.

Šta je rinoplastika?

Rinoplastika osigurava facijalnu harmoniju i proporcije nosa. Njome se takođe mogu otkloniti problemi sa disanjem, uzrokovani strukturalnim defektima nosa.

Rinoplastikom se može promeniti:

• Veličina nosa u odnosu na facijalni balans

• Širina nosa u mostu ili veličini i poziciji nozdrva

• Profil nosa sa vidljivim grbama ili depresija na mostu nosa

• Nazalni tip koji je uvećan ili loptast, spušten, prevrnut ili kukast

• Velike, široke ili prevrnute nozdrve

• Asimetrija nosa

Ako želite simetričniji nos, morate imati na umu da nam je svima lice asimetrično do određenog stepena. Rezultati možda i neće biti potpuno simetrični, iako je cilj da se stvori facijalni balans i potpuna proporcija.

Rinoplastika za korekciju iskrivljenog septuma

Operacija nosa koja se radi u cilju poboljšanja opstruisanog kanala za prolaz vazduha, zahteva pažljivu procenu nazalne strukture.

Korekcija iskrivljenog septuma, jednog od najčešćih razloga problema sa disanjem, postiže se podešavanjem nazalne strukture, kojom se postiže bolje poravnanje.
Kandidati za izvođenje rinoplastike

• Sa završenim rastom lica i glave

• Besprekorno zdravlje

• Nepušači

• Pozitivan stav i realna očekivanja i ciljevi po pitanju poboljšanja fizičkog izgleda

Oporavak nakon procedure rinoplastike

Tokom postupka operacije, u nos operisanog se stavlja udlaga, a na nos se postavljaju zavoji i udlage kako bi zaštitili novu strukturu tokom prvih dana oporavka.

Dok otok na nosu traje nekoliko nedelja, može potrajati i do godinu dana da se nova kontrura nosa u potpunosti formira. Tokom tog vremena, pacijent će primetiti postepene promene u izgledu svog nosa, dok se oblikovanje krajnje konture ne završi u potpunosti.

Oticanje dođe i prođe, a najjače je ujutro tokom prve godine od operacije.

Operisanom se daju posebne instrukcije kojih se mora pridržavati, a one uključuju:

• Kako voditi brigu o operisanom delu lica

• Lekovi za oralnu upotrebu, za ubrzavanje oporavka i izbegavanje potencijalne infekcije

• Posebna pitanja o kojim treba voditi računa prilikom nege operisanog dela lica ili uopšte zdravstvenog stanja

• Kontroloa kod plastičnog hirirga
Pacijentu se savetuje da se konsultuje sa hirurgom koji izvodi rinplastiku, o svim pitanjima i mogućim situacijama koje koje se mogu očekivati tokom perioda oporavka:

• Gde ću biti smešten nakon operacije?

• Koji lekovi će mi biti prepisani nakon operacije?

• Da li ću morati nositi zavoje nakon operacije?

• Kada će oni biti uklonjeni?

• Da li se šavovi uklanjaju? Kada?

• Kada mogu nastaviti sa normalnim životim aktivnostima?

• Kada je potrebno da dođem na kontrolu?
Rezultati rinoplastike

Rezultati koji se postižu ovom operacijom su dugoročni.

Možete pogledati potografije u našoj galeriji, pre i nakon rinoplastike.

Dok otok na nosu može potrajati nekoliko nedelja, potrebno je i do godinu dana da se nova kontura nsa u potpunosti formira. Tokom tog perioda, pacijent će primetiti postepene promene u izgledu nosa, sve do momenta kada se formiranje konture završi.

Kako čovek stari, prirodno je da se na licu, uključujući i nos, pojavljuju određene promene. Međutim, svako poboljšanje nakon hirurškog zahvata na nosu, uglavnom je trajno.

Zdrav način života i zaštita od sunca svakako pomažu dugoročnom održavanju novog izgleda operisanog pacijenta.
Koraci kod procedure rinoplastike

Rinoplastika uključuje sledeće korake:

Korak 1 – Anestezija

Pacijent se uspavljuje tokom hirurškog zahvata; ponuđena je opcija davanja intravenoznog sedativa ili opšte anestezije. Lekar će pacijentu preporučiti šta je najbolje za njega.

Korak 2 - Incizija (rez)

Rinoplastika se vrši „zatvorenim“ postupkom, gde je rez skriven unutar nosa ili „otvorenim“ postupkom, gde se rez izvodi preko kolumele, uske trake tkiva koji razdvaja nozdrve.

Tokom izvođenja reza, koža koja prekriva nosne kosti se lagano podigne, dozvoljavajući pristup i izvođenje restrukturiranja nosa.

Otvoreni rinoplastični rez preko kolumele

Korak 3 - Preoblikovanje strukture nosa

Prevelik nos se može smanjiti uklanjanjem kosti ili hrskavice. Ponekad operacija nosa može zahtevati dodavanje komadića hrskavice.

Najčešće se u tu svrhu koristi hrskavica sa septuma, dela koji se nalazi u sredini nosa. Ponekad se, u tu svrhu, takođe može koristiti hrskavica sa uveta ili rebra.

Korak 4 - Ispravljanje iskrivljenog septuma

Ako je septum iskrivljen, on se može korigirati i u mnogome poboljšati disanje.

Korak 5 - Zatvaranje reza

Kada se struktura nosa oblikuje na željenu formu, spušta se koža na nos i tkivo i zatvara rez. Mogući su i dodatni rezovi na nozdrvama, kako bi se redukovala njihova veličina.

Korak 6 - pregled rezultata

Nakon operacije, u nos i na nos se postavljaju udlage kojima se pomaže zarastanje nosa.

Rizici i sigurnost rinoplastike

Odluka da se pristupi plastičnoj operaciji je ekstremno lična. Pacijent sam odlučuje hoće li korist operacije postići njegova očekivanja i jesu li potencijalni rizici koje nosi rinoplastika prihvatljivi.

Plastični hirurg i ostalo medicinsko osoblje će detaljno objasniti potencijalne rizike, povezane sa operacijom. Pacijent mora potpisati saglasnost da potpuno razume proceduru i da je upoznat sa potencijalnim rizicima i komplikacijama.
Rizici povezani sa procedurom izvođenja rinoplastike:

• Rizici od anestezije

• Krvarenje (hematom)

• Infekcija

• Teže zarastanje rane ili nestanka ožiljka

• Promene u osetljivosti kože ( bol ili utrnulost)

• Performacija nazalnog septuma (otvor u nazalnom septumu) je retka pojava. Dodatni hirurški tretman će možda biti neophodan u cilju korigovanja septuma, ali takođe se može desiti da je to nemoguće izvesti.

• Poteškoće u disanju

• Nezadovoljstvo izgledom nosa

• Gubljenje boje kože i oticanje

• Mogućnost da se operacija mora ponoviti

Ovi i ostali rizici se moraju u potpunosti razmotiriti pre potpisivanja saglasnosti za operaciju. Veoma je važno da se pacijent pre operacije o svemu informiše kod svog plastičnog hirurga.
Priprema za operaciju rinoplastike

Priprema za ovu operaciju uključuje:

• Laboratorijski test

• Uzimanje određenih lekova ili usklađivanje lekova koji se trenutno koriste

• Prestanak pušenja

• Izbegavanje uzimanja aspirina, protiv-upalnih lekova i biljnih suplementa jer izazivaju pojačano krvarenje

Plastični hirurg će objasniti gde je najbolje da se operacija izvede.

Operacija rinoplsatike se može izvesti u akrreditovanoj hirurškoj bolnici, licenciranom hirurškom centru ili u bolnici. Pacijentu se savetuje da unapred obezbedi nekoga da ga doveze do bolnice i iz bolnice i da ostane s njim bar prvu noć nakon operacije.
Pitanja koja treba postaviti plastičnom hirurgu

Vrlo je korisno sastaviti listu pitanja i istu poneti sa sobom, prilikom konsultacije sa lekarom po pitanju ove operativne procedure:

• Jesam li ja odgovarajući kandidat za ovu operaciju?

• Šta se od mene očekuje da bi rezultati bili što boji?

• Gde i kako ćete me operisati?

• Koja hirurška tehnika bi za mene bila najbolja?

• Koliko dug period oporavka mogu da očekujem i koju vrstu pomoći ću trebati tokom tog perioda?

• Koji su rizici i komplikacije povezani sa mojom operacijom?

• Kako se komplikacije rešavaju?

• Šta mogu da očekujem po pitanju izgleda mog nosa nakon operacije?

• Ako nisam zadovoljan/zadovoljna izgledom nosa, kakve opcije mi preostaju?

• Da li imate fotografije pacijenata od pre i posle operacije koje bih mogao/mogla pogledati i koje razumne rezultate mogu da očekujem?

Reklame

Povezane teme

RINOPLASTIKA - HIRURŠKA KOREKCIJA NOSA

RINOPLASTIKA - HIRURŠKA KOREKCIJA NOSA

Od pradavnih vremena traje čovekova borba da nadmudri svoje gene i dovede lice i telo do harmonije i savršenstva....

REGENERATIVNA MEDICINA: BUDUĆNOST PLASTIČNE HIRURGIJE

REGENERATIVNA MEDICINA: BUDUĆNOST PLASTIČNE HIRURGIJE

Adipozno tj. masno tkivo nudi prednosti u odnosu na koštanu srž. Ne samo da je mnogo jednostavnije izvaditi matične ćelije iz masnog tkiva, nego je i otkriveno da je populacija matičnih ćelija masnog tkiva mnogo plodnija nego ćelije iz koštane srži.....

LASERSKA LIPOSUKCIJA

LASERSKA LIPOSUKCIJA

Ova metoda ne isključuje do sada poznatu klasičnu liposukciju, već predstavlja njeno usavršavanje i nadogradnju. Osnovne prednosti su izvođenje u lokalnoj anesteziji, bez bola, bez hospitalizacije, bez dugog postoperativnog toka......

ESTETSKA HIRURGIJA- ZAŠTO LJUDI MENJAJU SVOJE TELO?

ESTETSKA HIRURGIJA- ZAŠTO LJUDI MENJAJU SVOJE TELO?

Istraživanja pokazuju da trećina od 1000 ispitanih građana smatra da svako ima pravo da operativnim putem menja svoje telo. Polovina ispitanika smatra estetsku hirurgiju prikladnom samo u slučaju bolesti....

ŠTA JE OPERACIJA POVEĆANJA DOJKI?

ŠTA JE OPERACIJA POVEĆANJA DOJKI?

Veoma je važno znati da implanti za dojke nisu dizajnirani tako da traju do kraja života. Implanti se moraju zameniti. Zajedno sa lekarom je potrebno da izvršite procenu zdravlja dojki i integritet implanta......

BOTOKSOM DO NOVIH GRUDI?

BOTOKSOM DO NOVIH GRUDI?

Ubrizgavanje botoksa podiže grudi zatežući male mišiće u koži i vlakna, čime se koža tonira. Rezultati se vide istog trenutka, ali efekti dostižu svoj maksimum nakon nekoliko dana. Grudi se podignu u proseku za 2 cm i povećaju u obimu oko 10%......

KAKO SANIRATI OŽILJKE I POSLEDICE POVREDA

KAKO SANIRATI OŽILJKE I POSLEDICE POVREDA

Keloid u stvari predstavlja ožiljak koji raste van ivica izvorne povrede ili ožiljka. Za razliku od hipertrofičnoga koji predstavlja zadebljan, uzdignut ožiljak ali uvek u granicama rane......

PRO ET CONTRA: POVEĆANJE GRUDI IMPLANTIMA?

PRO ET CONTRA: POVEĆANJE GRUDI IMPLANTIMA?

Kada govorimo o estetskoj hirurgiji i sve popularnijoj operaciji povećanja grudi, današnji savremeni implanti i hirurške tehnike osiguravaju dugovečnost rezultata, individualizovan pristup i zadovoljstvo pacijenata......

RINOPLASTIKA

RINOPLASTIKA

Dok otok na nosu traje nekoliko nedelja, može potrajati i do godinu dana da se nova kontrura nosa u potpunosti formira. Tokom tog vremena, pacijent će primetiti postepene promene u izgledu svog nosa, dok se oblikovanje krajnje konture ne završi ......

ESTETSKA HIRURGIJA: POTREBA ILI LUKSUZ

ESTETSKA HIRURGIJA: POTREBA ILI LUKSUZ

Muškarci čine 20, 25 posto pacijenata. Najčešće rade transplantaciju kose, korekciju opuštenih kapaka, face lifting, zatezanje stomaka. ” Mnogo su delikatniji kao pacijenti, mnogo se više plaše i teže odlučuju od žena......

DA LI STE OD ONIH KOJIMA SMETA UVUČENA BRADA? I OVAJ PROBLEM JE REŠIV

DA LI STE OD ONIH KOJIMA SMETA UVUČENA BRADA? I OVAJ PROBLEM JE REŠIV

Na polju estetskih postupaka sve je više onih koji nude minimalno invazivna rešenja problema, uključujući ona koja se odnose na „premalene“ brade......

ZAUVEK MLADI I LEPI: SAVETI STRUČNJAKA KOJE ESTETSKE TRETMANE ODABRATI

ZAUVEK MLADI I LEPI: SAVETI STRUČNJAKA KOJE ESTETSKE TRETMANE ODABRATI

Tretman je potpuno bezbolan i opuštajući, a rezultati su vidljivo pomlađen izgled s vlastitim matičnim ćelijama koje pomažu u stvaranju novog kolagena te u obnovi i poboljšanju oštećene kože. Za najbolji rezultat pomlađivanja potrebna su tri tretmana...

DA LI POSTOJI LIPOSUKCIJA BEZ NOŽA?

DA LI POSTOJI LIPOSUKCIJA BEZ NOŽA?

Ultrazvučna lipoliza koristi vibracije koje proizvodi visokofrekventna ultrazvučna energija u masnom tkivu u svrhu lipolize. Za razliku od radiotalasne i laserske lipolize, u ovom slučaju nema zagrevanja, i nema efekta zatezanja kože ......

MLADEŽI I NJIHOVO UKLANJANJE

MLADEŽI I NJIHOVO UKLANJANJE

Ova metodom se uklanjanje mladeža obavlja radiofrekventnom strujom i praktično isparavanjem kože na mestu gde prolaze radiotalasi. Velika prednost ove metode je što je komforna i brza za pacijenta – traje do pet minuta......

FACE LIFT - ZATEZANJE LICA

FACE LIFT - ZATEZANJE LICA

Eventualni pacijenti treba da znaju da liftingom ne mogu vratiti nekadašnju mladost. Zahvaljujući liftingu u 55-oj ili 60-oj godini možete izgledati kao da vam je 45 ili 50 godina, izgledati dozirano mlađe i svežije......

Error
Whoops, looks like something went wrong.