da li decu treba fizički kažnjavati, Zdravlje i prevencija, porodica i vaspitavanje dece, magazin
PORODICA I VASPITANJE

02 May 2022

DA LI DECU TREBA FIZIČKI KAŽNJAVATI?

Važno je napomenuti da su predmet istraživanja bila normalna deca i da su roditelji koristili razumno telesno kažnjavanje, a ne fizičko zlostavljanje. Zato iz ovoga ne smemo da zaključimo da decu treba što više tući da bi bila bolja...

Ljudi po pravilu ne razlikuju događaj od njegovog doživljaja. Ponašaju se kao da je doživljaj isto što i događaj.

Doživljaj se sastoji iz predstave o događaju i onog značenja koji je osoba pripisala datom događaju. Zato možemo da kažemo da ljudi ne reaguju na događaje, već na ono značenje koje su pripisali tim događajima. Izgleda da se to odnosi i na telesno kažnjavanje dece od strane roditelja. Da li je telesna kazna znak ljubavi ili mržnje?

Profesor Kenet Dodž sa Djuk univerziteta dugo se bavio pitanjem odnosa telesnog kažnjavanja dece od strane roditelja i kasnije dečje agresivnosti. Kod odnosa agresivnosti i kazne teško je reći šta je uzrok, a šta posledica, jer često nije jasno da li je agresivnost nevaljalog deteta uzrok a češće kažnjavanje posledica, ili je obrnuto. Koristeći odgovarajuću metodologiju za koju je verovao da rešava ovo pitanje, tim profesora Dodža dobio je rezultate koji su im potvrdili tezu da telesna kazna doprinosi kasnijem agresivnom ponašanju dece. Kako ni u jednoj saveznoj državi SAD roditeljima nije zabranjeno da telesno kažnjavaju decu, ovaj istraživač se založio za zabranu telesnog kažnjavanja.
Kada je dr Dodž hteo svoje teze da proveri na deci američkih crnaca, dobio je sasvim suprotne rezultate: telesno kažnjavanje je smanjivalo sklonost ka nasilju. Ne samo da su crnci češće telesno kažnjavali svoju decu, nego je istraživanje koje je pratilo decu od vrtića do kraja srednje škole, pokazalo da što je neko crnačko dete od roditelja bilo više telesno kažnjavano, to je bila manja verovatnoća da će ono biti nasilno.

Važno je napomenuti da su predmet istraživanja bila normalna deca i da su roditelji koristili razumno telesno kažnjavanje, a ne fizičko zlostavljanje. Zato iz ovoga ne smemo da zaključimo da decu treba što više tući da bi bila bolja. Istraživačima se postavilo pitanje: Zašto je telesno kažnjavanje stvaralo probleme beloj deci, a smanjivalo probleme crne dece?
Isti tim je dao i objašnjenje: telesnu kaznu treba gledati u sociokulturnom kontekstu u kojem se primenjuje. Ako se u datoj kulturi i porodici na telesnu kaznu gleda kao na nešto što je uobičajeno tokom vaspitanja deteta, onda i dete na to gleda na taj način. Ali ako se na razumnu telesnu kaznu gleda kao na nasilje i fizičko zlostavljanje dece, onda i dete to počinje da gleda tako, i celu stvar doživljava kao traumu – dokaz da nije voljeno.

U našoj kulturi roditelji tradicionalno pokazuju deci ljubav, a telesnu kaznu koriste kao jedan od prihvatljivih načina kažnjavanja. Zato je u našoj kulturi, u kojoj dve trećine roditelja koristi razumno telesno kažnjavanje, štetno menjati kulturni obrazac i u školama deci nametati da je telesno kažnjavanje od strane roditelja u stvari zlostavljanje i nasilje.

Reklame

Povezane teme

OTVORENI RAZGOVORI O SEKSU

OTVORENI RAZGOVORI O SEKSU

Koji izbor ima vaše dete da bi saznalo ono što ga zanima? Da li mislite da se o seksualnosti može učiti iz knjiga? Naravno da ne. Dete će ili pronaći odgovarajućeg sagovornika ili će bez pripreme imati seksualno iskustvo, što može da bude traumatično...

VOLETI SVOJE KOMPLIKOVANIJE DETE

VOLETI SVOJE KOMPLIKOVANIJE DETE

Naravno, svi mi imamo trenutke kada žalimo kako smo reagovali na ponašanje svog deteta. Ali stručnjaci kažu da su deca otporna i da nas vole. Jedna od sjajnih stvari u životu sa malom decom jeste da se svako jutro probudite i krenete od početka......

PODIGNITE DETE KOJE VOLI DA ČITA

PODIGNITE DETE KOJE VOLI DA ČITA

Pored svih neizvesnosti koje postoje na svetu, evo jedne stvari na koju možete računati: Čitanje čini decu jačom. Deca koja prihvate knjige - čak i kada je gledanje u ekran neizbežno - biće spremna da preuzmu budućnost....

STARATELJSTVO - SA MAMOM ILI TATOM

STARATELJSTVO - SA MAMOM ILI TATOM

Kome poveriti dete ako su oba roditelja nekvalitetna i znate da mu neće biti dobro ni kod jednog, ni kod drugog? Nije lako ni kada su i mama i tata kvalitetni kao roditelji, ali su u konfliktu oko deteta, i oboje žele da im se ono poveri......

RAZVOD BRAKA: KAKO REĆI DECI DA SE RASTAJEMO?

RAZVOD BRAKA: KAKO REĆI DECI DA SE RASTAJEMO?

Deca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta i dalje u velikoj meri zavise od svojih roditelja, ali takođe počinju da razvijaju bliska prijateljstva sa decom iz svog okruženja. Oni su u stanju da razgovaraju više o osećanjima......

DETETU TREBA DA POKAŽETE LJUBAV

DETETU TREBA DA POKAŽETE LJUBAV

Drugi razlog za skrivanje svojih emocija jeste neumeće, tj. nepoznavanje načina da se one pozitivno izraze. Činjenica je da starije generacije nisu bile u velikoj meri otvorene u pokazivanju pozitivnih emocija prema deci kao današnje......

DA LI DECU TREBA FIZIČKI KAŽNJAVATI?

DA LI DECU TREBA FIZIČKI KAŽNJAVATI?

Važno je napomenuti da su predmet istraživanja bila normalna deca i da su roditelji koristili razumno telesno kažnjavanje, a ne fizičko zlostavljanje. Zato iz ovoga ne smemo da zaključimo da decu treba što više tući da bi bila bolja......

PRETERANA TELESNA TEŽINA I NEAKTIVNOST DECE

PRETERANA TELESNA TEŽINA I NEAKTIVNOST DECE

Bez lečenja, problemi sa viškom kilograma će se nastaviti i nakon detinjstva. Gojazna deca imaju dvostruko veće šanse da ostanu gojazni tokom celog života, rizik raste sa godinama,tako da skoro 60% gojaznih adolescenata tokom života ne gube na težini...

DEVOJČICE I DEČACI

DEVOJČICE I DEČACI

Na žalost, devojčice su uskraćene za podsticanje da misle svojom glavom, da se bore za svoje mišljenje. Od njih se u manjoj meri očekuju jasni, čvrsti stavovi što utiče da kasnije, kada odrastu, mnoge žene imaju problem da direktno traže ono što žele...

ŠKOLA SREĆE

ŠKOLA SREĆE

Na kraju svog desetogodišnjeg istraživanja Wiseman je osnovao »školu sreće«, zasnovanu na principima da se ljudi ne rađaju srećni već da sreću sami stvaraju, odnosno da se sreći mogu naučiti. Kako?...

PLANIRANJE TRUDNOĆE: KADA JE PRAVO VREME ZA ZASNIVANJE PORODICE?

PLANIRANJE TRUDNOĆE: KADA JE PRAVO VREME ZA ZASNIVANJE PORODICE?

Mnogi parovi koji žele da donesu novi život na svet suočeni su sa naizgled jednostavnim pitanjem: kada je pravo vreme za zasnivanje porodice?...

PRIPREMA ZA POLAZAK U PRVI RAZRED

PRIPREMA ZA POLAZAK U PRVI RAZRED

Roditelji imaju zadatak da podstaknu u detetu osećaj da je ono jedinstvena i važna osoba, kako sebi, tako i drugima. Dužnost im je da mu pokažu koliko ga cene i prihvataju, uvažavajući njegove sposobnosti, interese i jedinstvenost......

DA LI JE VAŠE DETE PREZAUZETO?

DA LI JE VAŠE DETE PREZAUZETO?

Aktivnost kojom će vaše dete da se bavi prilagodite njegovom temperamentu, karakteru, sposobnostima i godinama. Ne birajte aktivnost za sebe, već za mališana......

TINEJDŽERSKA PRAVILA KOMUNIKACIJE

TINEJDŽERSKA PRAVILA KOMUNIKACIJE

Radeći sa tinejdžerima i roditeljima, u jednoj beogradskoj srednjoj školi, zanimalo nas je postoji li ključ ili moguće rešenje za stalne sukobe u njihovoj komunikaciji. Istraživanje “Umeš li da razgovaraš?” obuhvatalo je i anketu sa brojnim pitanjima...

KAKO SE PRAVILNO UČI?

KAKO SE PRAVILNO UČI?

Ono što detetu predstavlja najveći problem, ili što najmanje razume dobro je da uradi onda kada mu je učinak najveći. Za nekoga je to jutro, za nekog veče, ali princip je isti: za najteže gradivo pomozite mu da izabere najbolje vreme......