U mozgu su i uzrok bolesti i lek, Zdravlje i prevencija, psihologija, mentalno zdravlje, magazin
PSIHOLOGIJA

25 Mar 2022

U MOZGU SU I UZROK BOLESTI I LEK

Posttraumatski stresni poremećaj je nešto što sve češće viđamo poslednjih 15 godina, iznenadio je i broj takvih pacijenata i to što ovaj poremećaj postaje takođe organski zasnovan. Na njega deluje stresni mehanizam, kojim se aktivira hormon kortizol.

O tome da psihički poremećaji menjaju određene funkcije mozga, čija je posledica promena mišljenja i celokupne psihe, mnogo se zna.

Tezu da su organske promene na mozgu na neki način uzrok psihijatrijskih oboljenja, pre svega šizofrenije i posttraumatskog stresnog sindroma, pokušavaju da dokažu naši stručnjaci. Profesor dr Branislav Filipović, specijalista psihijatrije, šef katedre uže naučne oblasti anatomije Medicinskog fakulteta u Beogradu, godinama istražuje ove dve bolesti i pokušava da dokaže njihove organske osnove.

- Zašto ste se orijentisali na ispitivanje šizofrenije?

- Šizofrenija je najučestalije psihijatrijsko oboljenje, u koje se kao kofer „trpaju“ mnogi poremećaji za koje nismo sigurni šta su. To je bolest koja se razlikuje od slučaja do slučaja, i kada dobijete pacijenta sa simptomima šizofrenije morate prvo dobro da se zamislite. Imali smo slučajeve da se šizofrenija pripisuje ljudima koji su imali organsku bolest, na primer tumor unutrašnjeg uva. Zato je uvedena stroga procedura koja bi trebalo da se primenjuje kod svih pacijenata, da oni budu snimljeni nekom od vizuelizacionih dijagnostičkih metoda, najbolje nuklearnom magnetnom rezonancom.
- Da li se taj protokol uvek primenjuje?

- Zbog skučenosti i opterećenosti dijagnostičkih aparata, pre svega magnetne rezonance, ne primenjuje se uvek, nego samo u nejasnim slučajevima. Ali, i najjasniji slučaj može da postane nejasan kada dobijete rezulate vizuelizacije - može se videti da se u mozgu nalazi nešto što ne bi trebalo, poput krvarenja, degenerativnih promena koje niste očekivali. Tek ako su nalazi magnetne rezonance negativni, možemo da razmišljamo o šizofreniji i naše istraživanje može da počne.

- Kako izgledaju početne promene na mozgu koje ukazuju na šizofreniju?

- Te promene su, bar na početku, vrlo diskretne. Eventualno se svode na moguću degeneraciju belih nastavaka aksona nervnih ćelija, tako da se vidi mala šupljina u centralnom delu velikog mozga. To je za nas jedan od osnovnih pokazatelja, i u periodu od 1993. do 2010. godine smo radili istraživanja ovog dela mozga. Uočili smo da kod obolelih od šizofrenije, naročito one koja nije lečena, postoji „kavum septi pelucidi“ (šupljina bele pregrade) i to veličine od tri do šest milimetara.
- Da li ste došli do saznanja da li su te promene na mozgu uzrok ili posledica šizofrenije?

- Da to znamo, dobili bismo Nobelovu nagradu. Naša je teza da je ta šupljina, koja postoji kod fetusa u materici i zatvara se pre rođenja, na neki način uzrok šizofrenije. Ona je pokazatelj da je bela masa mozga podložna promenama i vremenom dovodi do simptoma šizofrenije. Tu tezu pokušavamo da dokažemo i mislim da smo na dobrom putu. Iako o ovome trenutno nema mnogo istraživanja u svetu, desilo se da su kolege iz Brazila, nezavisno od nas, ispitivale multiple traume mozga - kod ljudi koji su doživeli saobraćajnu nesreću i umrli od toga. Rezultati njihovog istraživanja idu u prilog našoj tezi.

- Šta je pokazalo njihovo istraživanje?

- Promene koje su oni otkrili nisu se razlikovale od „kavum septi pelucidi“ kod uznapredovale šizofrenije. To nas navodi na tezu da je kod obolelih od šizofrenije tokom razvoja došlo do neke vrste traumatskog ili nekog drugog oštećenja. Najverovatnije da je početak toga još pre rođenja, intrauterino, a da li će se bolesti ispoljiti tokom života, zavisi od mnogo faktora - sredine, dodatnih trauma ili infekcija. Poznato je, na primer, da virusne infekcije, čak i obične, pojačavaju simptome šizofrenije.
- Koje su mogućnosti terapije ako se šizofrenija otkrije u ranoj fazi?

- Svako nezatvaranje „kavum septi pelucidi“ posle 38. nedelje trudnoće ili posle rođenja može da bude signal za lekare da obrate pažnju na razvoj tog deteta. Što se tiče same terapije, ona će se na kraju svesti na biološku terapiju, koja je dosta skupa. Neka istraživanja koja su se meni veoma dopala, pokazala su da jedan aksonski deo neurona u mozgu može da se delimično oporavi pod dejstvom lekova i imamo dokaze za to, doduše još eksperimentalne. Tako da što pre počnete sa terapijom lekovima, tim bolje.

- Šta bi dokazivanje vaše teze značilo za tretman pacijenata sa šizofrenijom?

- Najpre treba da utvrdimo koji je to period kada je trauma ili oštećenje odlučujuće za pojavu bolesti. Pretpostavljamo da je tokom razvoja, ali ne znamo kada. Bela masa mozga se razvija do 14. godine, dok se prvi simptomi šizofrenije iz potaje javljaju oko 10, a mogu uočiti sa 14 godina. Ti prvi simptomi se obično prenebregavaju, jer su slični ponašanju „veoma nevaljalog deteta“ - nepoštovanje autoriteta, problematično ponašanje, brze, nagle i vrlo grube negativne reakcije se poklapaju sa adolescentskim krizama i često „promaknu“.
- Šta još osim oštećenja mozga može da dovede do razvoja šizofrenije?

- Faktor sredine ne treba preskočiti. Radili smo sa kolegama sa Biohemije istraživanje sa materijalnom deprivacijom na animalnim modelima (kada tek rođene mladunce odvojite na 24 sata od majke) i uočili smo promene koje veoma liče na neke simptome kod šizofrenih osoba. Takva psihogena trauma sa genetskom osnovom može da se ispolji šizofrenim ponašanjem. Šizofrenija je progresivna bolest, manifestuje se promenama na centralnom nervnom sistemu, u kori velikog mozga, beloj masi i smanjenju volumena malog mozga.

- Vaša istraživanja našla su korelaciju između oštećenja i posttraumatskog stresnog sindroma?

- Posttraumatski stresni poremećaj je nešto što sve češće viđamo poslednjih 15 godina, iznenadio me je i broj takvih pacijenata i to što ovaj poremećaj postaje takođe organski zasnovan. Na njega deluje stresni mehanizam, kojim se aktivira hormon kortizol. Ovaj hormon utiče na nervne ćelije, ubrzavajući njihovo propadanje. Ako se kortizol luči suviše često i dugo, utiče na smanjenje zapremine određenih sivih, ali i belih struktura mozga. Samo za razliku od šizofrenije, uglavnom su pogođene sive strukture mozga - pogotovo na najosetljivijem delu našeg velikog mozga koji reguliše emocije, a to je hipokampus.
- Kako se ovaj poremećaj ispoljava?

- Obično su simptomi povlačenje iz okoline, samoizolacija, loše raspoloženje, loš odnos sa porodicom, svadljivost. Kod nas je malo drugačije, obično se javlja organska simptomatologija: lupanje i preskakanje srca, teškoće sa disanjem, teškoće sa varenjem. Iako i žene mogu da razviju simptome posttraumatskog stresa, naročito ako su žrtve nasilja, kod nas su pacijenti uglavnom muškarci koji su prošli ratna dešavanja.

- Kakve su promene na mozgu karakteristične za ovo oboljenje?

- I ovde sam od Amerikanaca preuzeo protokol lečenja, koje takođe mora da počne snimanjem, tj. magnetnom rezonancom. Posmatrali smo neka strana istraživanja, a radili smo i mi naša, i došli do zaključka da su kod ove bolesti karakteristične promene na subkortikalnim strukturama mozga (koje su uključene u određene kognitivne radnje), kao i u hipokampus i određene kortikalne strukture.
- Da li ovaj sindrom može da se leči, s obzirom na oštećenja koja postoje u mozgu?

- Danas imamo dobro razrađenu medikamentoznu terapiju kojom uspešno lečimo posttraumatski stresni sindrom. Da bismo produbili istraživanja, fali nam oprema i to nas trenutno koči. Potrebna nam je funkcionalna magnetna rezonanca, koja je zlatni standard u istraživanju, ali kako to nije dijagnostički aparat, teško je odvojiti sredstva za takvo ulaganje.

Reklame

Povezane teme

NA KOJI NAČIN SU DEPRESIJA I POREMEĆAJI ISHRANE POVEZANI

NA KOJI NAČIN SU DEPRESIJA I POREMEĆAJI ISHRANE POVEZANI

Depresija je psihijatrijski poremećaj koji spada u grupu afektivnih poremećaja. Karakteriše je nisko raspoloženje koje nije u skladu sa objektivnim životnim okolnostima....

VAŽNE ŽIVOTNE LEKCIJE KOJE NIKAD NIJE KASNO DA NAUČITE

VAŽNE ŽIVOTNE LEKCIJE KOJE NIKAD NIJE KASNO DA NAUČITE

Dopustite sebi da proširite svoj um malo više svakog dana, odustanite od etiketiranja drugih i bićete srećniji. Ako konstantno govorite "NE" neobičnim idejama, stvarima, događajima, ljudima, kako očekujete da ćete napredovati kroz život......

VAŽNI POKAZATELJI DA JE VAŠA ANKSIOZNOST MNOGO OZBILJNIJA NEGO ŠTO MISLITE

VAŽNI POKAZATELJI DA JE VAŠA ANKSIOZNOST MNOGO OZBILJNIJA NEGO ŠTO MISLITE

Anksioznost je normalna emocija koja može biti od pomoći i motivacije u malim dozama. Međutim, važno je znati kada anksioznost prelazi granicu i dovodi do problematičnog ponašanja....

NAUKA O STRESU: ŠTA SE DEŠAVA SA VAŠIM TELOM KADA SE NA NJEGA IZVRŠI PRITISAK?

NAUKA O STRESU: ŠTA SE DEŠAVA SA VAŠIM TELOM KADA SE NA NJEGA IZVRŠI PRITISAK?

Čovek koji je prvi definisao stres, Hans Selye, jednom je rekao novinarima: svi otprilike znaju šta je stres, ali niko zapravo ne zna. “Iz perspektive mentalnog zdravlja, stres se opisuje kao osećaj prekomernog emocionalnog pritiska......

STRES: NAUČITE DA SE OPUSTITE

STRES: NAUČITE DA SE OPUSTITE

Hronični stres je rezultat lošeg adaptivnog odgovora na niz neprijatnih, dugotrajnih životnih situacija koje iscrpljuju mehanizme odbrane čoveka. Ličnosti koje imaju nezrelije mehanizme odbrane u stresnim situacijama reaguju hroničnim stresom......

PSIHOSOMATSKI POREMEĆAJI

PSIHOSOMATSKI POREMEĆAJI

Stres ima vrlo značajnu ulogu u nastanku ovih oboljenja, a takođe i samo oboljevanje može biti stresogeni događaj za osobu što povlači niz emocionalnih reakcija, kada je potrebno pomoći pacijentu da ih razreši i umanji negativan uticaj emocija......

SAČUVAJTE SE OD STRESA

SAČUVAJTE SE OD STRESA

Sastavite spisak svojih simptoma pre nego što uđete kod lekara, a zatim mu recite:„ Potrebne su mi bolje strategije da se rešim svog stresa. Fizički deluje na mene......

U MOZGU SU I UZROK BOLESTI I LEK

U MOZGU SU I UZROK BOLESTI I LEK

Posttraumatski stresni poremećaj je nešto što sve češće viđamo poslednjih 15 godina, iznenadio je i broj takvih pacijenata i to što ovaj poremećaj postaje takođe organski zasnovan. Na njega deluje stresni mehanizam, kojim se aktivira hormon kortizol....

DA LI SMO OD PLESA PAMETNIJI?

DA LI SMO OD PLESA PAMETNIJI?

Zašto je ples bolji od bilo koje druge aktivnosti i da li se podrazumeva bilo koja vrsta plesa, odnosno, da li je neki ples bolji od drugog? Ovo istraživanje nije dalo odgovor na ova pitanja. Kao samostalno istraživanje, ne bi nam dalo odgovore......

IMA LI VAŠ ŽIVOT SMISAO?

IMA LI VAŠ ŽIVOT SMISAO?

Sva velika pitanja poput ovih svode se na pitanje identiteta i smisla života, a trenuci u kojima se javljaju oduvek su bili vezani za proces odrastanja i sazrevanja. Vreme i okolnosti u kojima živimo ova pitanja još naglašenije postavljaju......

ŽIVOT SA AUTIZMOM

ŽIVOT SA AUTIZMOM

Genetika može da igra veliku ulogu u nastanku ovog poremećaja. Autizam se pojavljuje češće u određenim porodicama i kod pacijenata sa drugim genetskim problemima, kao što je fragilni X sindrom, tuberkuloza, kongenitalni sindrom......

ZAŠTO SE NAŠA PRIJATELJSTVA IZ DETINJSTVA I MLADOSTI RASPADAJU KADA ODRASTEMO?

ZAŠTO SE NAŠA PRIJATELJSTVA IZ DETINJSTVA I MLADOSTI RASPADAJU KADA ODRASTEMO?

Kada se prijateljstva prekinu praćena salvom uvreda, uzrok je uglavnom jasan. Ali u odraslom dobu, mnogo češće nego u detinjstvu, dolazi do spontanih prekida, kada prijateljstva jednostavno "umru"...

STRAH OD STRAHA

STRAH OD STRAHA

Anksioznost se definiše kao osećaj napetosti, strepnje, uzenmirenosti, nervoze. Proces je složen i teče otprilike ovako, osećaj napetosti izaziva strepnju i brigu koji izazivaju lupanje srca, napetost u mišićima, grčeve u stomaku, vrtoglavicu......

ZAŠTO NAM SE DOGAĐA BLOKADA MOZGA?

ZAŠTO NAM SE DOGAĐA BLOKADA MOZGA?

Prisećanje na sopstvene pozitivne osobine su nekada dovoljne da umanje pritisak zbog stereotipa koji mogu biti trajni teret. Kada ih jednom prevaziđete, imaćete motivaciju da pokušate još jednom......

LOŠA NAVIKA POZNATA KAO ODUGOVLAČENJE: "ONO ŠTO MOŽETE UČINITI DANAS, OSTAVITE ZA SUTRA"

LOŠA NAVIKA POZNATA KAO ODUGOVLAČENJE: "ONO ŠTO MOŽETE UČINITI DANAS, OSTAVITE ZA SUTRA"

Ne ostavljajte za sutra ono što možete učiniti danas, poznata je izreka kojom su bake i deke ohrabrivali unuke koji su bili lenji u učenju i domaćim zadacima. Ipak, moto oko petine sugrađana je: odložite za sutra ono što biste danas mogli učinti......